donderdag 26 februari 2015

geld als ruilmiddel

geld als ruilmiddelGoederen worden tegen geld geruild en dat geld wordt weer geruild tegen andere goederen.

We spreken we van indirecte ruilhandel. Geld fungeert hierbij dus uitsluitend als ruilmiddel.

In plaats van ruilmiddel wordt ook wel gesproken van betaalmiddel.
Gebruikte begrippen in geld als ruilmiddel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
ruilhandel
  ... onder ruilhandel verstaan we het omruilen van goederen of diensten tegen andere goederen of diensten zonder dat daar geld aan...Lees meer