zondag 8 februari 2015

Authentieke akte

Authentieke akte

Een Authentieke akte is een document dat is opgemaakt door of ten overstaan van een daartoe bevoegde ambtenaar zoals bijvoorbeeld een notaris.

Als u een woning koopt en/of een hypotheek afsluit is een dergelijke authentieke akte nodig.

Vandaar dat u voor deze transacties naar de notaris moet.

Vertalingen van Authentieke akte

Engels: Authentic deed

Gebruikte begrippen in authentieke akte


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

akte
  ... Een akte is in zijn algemeenheid een document dat bedoeld is om als bewijs dienst te doen indien er een...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
notaris
  ... een notaris is een openbaar ambtenaar die bevoegd is tot bepaalde handelingen zoals notariële aktes opmaken en bewaren daarvan de...Lees meer