vrijdag 6 februari 2015

Algemeen ouderdomspensioen

Algemeen ouderdomspensioen



Iedere ingezetene van Nederland tussen de 15 en 65 jaar is verzekerd van een Algemeen ouderdomspensioen ofwel AOW. De AOW is een basispensioen voor iedereen die daar premie voor heeft betaald.

De AOW is drastisch aan vernieuwing toe en hoe dat er exact uit zal gaan zien is op het moment van schrijven nog niet te zeggen. Veel verder dan wat schuiven met de leeftijd waarop deze in moet gaan komt de politiek nog niet.

Gebruikte begrippen in algemeen ouderdomspensioen


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

ingezetene
  ... volgens de nederlandse wetgeving wordt onder een ingezetene verstaan 1 natuurlijke personen die in nederland in het bevolkingsregister zijn opgenomen...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer