zaterdag 7 februari 2015

Agentschap van het ministerie van financiën

Agentschap van het ministerie van financiënHet Agentschap van het ministerie van financiën is ingesteld door het Ministerie van Financien en is in Amsterdam gevestigd.

Dit agentschap heeft een aantal taken te vervullen op de geld- en kapitaalmarkten zoals het uitgeven en beheren van staatsobligaties , het beheer van de gevestigde staatsschuld en de vlottende staatsschuld en het geven van advies. Ook de contacten met de verschillende marktpartijen op de kapitaalmarkt lopen via het Agentschap van het ministerie van financiën.

Ook regelt het Agentschap van het ministerie van financien het beheer van de staatsschuld en doet het aan beleidsvoorbereiding met betrekking tot de geldmarkt en de kapitaalmarkt.

Vertalingen Agentschap van het ministerie van financiën

Engels: Agency of the Ministry of Finance

Gebruikte begrippen in agentschap van het ministerie van financiën


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

agentschap
  ... Een agentschap is een onderdeel van een ministerie bijvoorbeeld van financiën bij een agentschap is sprake van een eigen beheer...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
geldmarkt
  ... de geldmarkt is de verzamelnaam voor een aantal afzonderlijke maar wel degelijk met elkaar in verbinding staande deelmarkten op deze...Lees meer
gevestigde staatsschuld
  ... als men het op de tv of in de kranten heeft over de staatsschuld dan heeft men het meestal...Lees meer
kapitaalmarkt
  ... de term kapitaalmarkt kent een aantal betekenissen allereerst de markt waarop in effecten wordt gehandeld er wordt op deze markt een onderscheid...Lees meer
ministerie van financien
  ... het ministerie van financiën waar ondermeer de belastingdienst onder valt houdt zich bezig met de financiële politiek beleid...Lees meer
uitgeven
  ... onder het uitgeven van effecten verstaan we het onderhands of openbaar via de beurs plaatsen van effecten...Lees meer