vrijdag 2 januari 2015

Gedwongen besparingen

Gedwongen besparingen



Onder gedwongen besparingen of collectieve besparingen verstaan we bijvoorbeeld de besparingen die door de wet verplichte gesteld zijn zoals bijvoorbeeld de premiebetalingen van sociale verzekeringen die betaald moeten worden of men ze wil hebben of niet.




Gebruikte begrippen in gedwongen besparingen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

besparingen
  ... de besparingen zijn het deel van het beschikbaar nationaal inkomen dat niet gebruikt wordt voor de nationale consumptieve bestedingen of...Lees meer
sociale verzekeringen
  ... de zogenaamde sociale verzekeringen vormen het deel van de sociale zekerheid met een verzekeringskarakter omdat het uit premies wordt...Lees meer