woensdag 28 januari 2015

verlies en winstrekening

verlies en winstrekeningOnder de verlies en winstrekening verstaan we een opgave van de gabg van zaken binnen een bedrijfs, waaruit men kan aflezen of er in het afgelopen boekjaar winst of verlies geboekt is.

Wordt afgeleid uit de baten en lasten. De verlies en winstrekening wordt ook wel de resultatenrekening genoemd.
Gebruikte begrippen in verliesenwinstrekening


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

boekjaar
  ... het boekjaar is een vaste terugkerende periode aan het einde waarvan de boekhouding wordt afgesloten en de balans per die...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiĆ«le transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer