vrijdag 30 januari 2015

neosocialisten

neosocialistenDe neosocialisten vormen een groep binnen de socialisten die erkennen dat het budgetmechanisme tekortkomingen kent zoals het overheidsfalen.

Het marktmechanisme wordt door de neosocialisten erkend als een doelmatig allocatie-instrument maar men is toch van mening dat de overheid in een aantal gevallen corrigerend moet optreden.
Gebruikte begrippen in neosocialisten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

allocatie
  ... De term allocatie in de economie is de verdeling van de produktiefactoren over de produktiemogelijkheden zodanig dat de totale opbrengst...Lees meer
budgetmechanisme
  ... het budgetmechanisme komen we als economisch model niet veel meer tegen de beslissingen over het allocatieprobleem kunnen behalve door het min...Lees meer
marktmechanisme
  ... als we spreken van het marktmechanisme dan hebben we het over het geheel van vraag en aanbod...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer