vrijdag 2 januari 2015

geïmporteerde bestedingsinflatie

Geïmporteerde bestedingsinflatieonder geïmporteerde bestedingsinflatie verstaan we een vorm van inflatie die voortkomt uit het duurder worden van goederen die geïmporteerd worden uit het buitenland.

Importprijzen van grondstoffen en halffabricaten die duurder worden worden eveneens doorberekend in de prijs van het eindproduct.

We zien dit bijvoorbeeld vaak optreden bij de immer stijgende ruwe olieprijzen.

Het duurder worden van ingevoerde goederen kan ook door een verandering van de wisselkoers plaatsvinden.
Gebruikte begrippen in geïmporteerde bestedingsinflatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bestedingsinflatie
  ... onder bestedingsinflatie of ook wel demand push verstaan we een vorm van prijsinflatie die ontstaat als de prijzen omhoog gaan...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
wisselkoers
  ... De wisselkoers is de prijs van valuta buiten het eurogebied uitgedrukt in euro's 2 ook de waardeverhouding tussen twee...Lees meer