zondag 25 januari 2015

arbeidsbureau

ArbeidsbureauHet van oudsher bekende arbeidsbureau of zoals het officieel heet Regionaal Bureau voor de Arbeidsvoorziening, af te korten tot RBA, was/is een instelling die zich bezig houdt met registratie van werklozen (c.q. werkzoekenden) en bemiddelt bij het zoeken naar een baan.

Om als werkloze in aanmerking te komen voor een werkeloosheidsuitkering dient men bij een arbeidsbureau ingeschreven te staan.

Nadat de duidelijke term arbeidsbureau was vervangen door Centrum voor Werk en Inkomen, meer bekend onder de afkorting CWI werd deze na enkele jaren opnieuw vervangen omdat het CWI overging naar het UWV.

Het UWV noemde het oude arbeidsbureau, zoals het door velen nog hardnekkig wordt genoemd, UWV werkcentrum. Inmiddels dreigt dit vervangen te worden door een website die, als je de berichten mag geloven, nogal bizar lijkt te werken.

Gebruikte begrippen in arbeidsbureau


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer

Begrippen waar arbeidsbureau in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

discouraged workers effect
  ... onder het discouraged workers effect verstaan we het verschijnsel dat mensen die wel werkzoekend zijn zich niet in...Lees meer
RBA
  ... het van oudsher bekende arbeidsbureau of zoals het officieel heet regionaal bureau voor de arbeidsvoorziening af te korten tot rba...Lees meer
geregistreerde werkloosheid
  ... onder de geregistreerde werkloosheid verstaan we alle mensen van 16 64 jaar zonder baan of met een baan...Lees meer
werkloze beroepsbevolking
  ... onder de werkloze beroepsbevolking verstaan we alle inwoners tussen 15 en 65 jaar die in staat en bereid zijn...Lees meer