dinsdag 27 januari 2015

Amplitude

AmplitudeDe Amplitude is de hoogte van een cyclische beweging of golfbeweging dus de uitslag gemeten vanuit de 0-waarde.

amplitude

De amplitude is nast de frequentie één van de kenmerkende eigenschappen van een golfbeweging of cyclus.

Bij sommige tradingtechnieken speelt de golfbeweging een belangrijke rol. De amplitude kan ons dan een indicatie geven hoe een fonds zich in de toekomst kan gaan bewegen en waar de meest waarschijnlijke grenswaarden liggen.

Maar het blijven indicaties en geen waarheden of voorspellingen.

Gebruikte begrippen in amplitude


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
frequentie
  ... onder de frequentie verstaan we het aantal complete cycles van een golfbeweging dat in een gegeven periode afgewerkt kan worden...Lees meer
indicatie
  ... de indicatie zijn de eerste bied en laatkoersen die een hoekman of de vergelijkbare functionaris die hem op de beurs heeft...Lees meer

Begrippen waar amplitude in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

fast fourier transformatie
  ... een zogenaamde fast fourier transformatie vaak afgekort tot fft is een berekening die op bijvoorbeeld historische koersen wordt uitgevoerd...Lees meer
FFT
  ... een zogenaamde fast fourier transformatie vaak afgekort tot fft is een berekening die op bijvoorbeeld historische koersen wordt uitgevoerd...Lees meer