woensdag 28 januari 2015

Afschrijvingstermijn

Afschrijvingstermijn

De afschrijvingstermijn is de boekhoudperiode waarover bijvoorbeeld een aangekochte machine of computersoftware economisch wordt afgeschreven.

De afschrijvingstermijn staat volledig los van het feit of deze apparatuur technisch gezien nog te gebruiken is of van de slijtage in die periode.

Gebruikte begrippen in afschrijvingstermijn


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


Begrippen waar afschrijvingstermijn in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

vervangingsinvesteringen
  ... onder vervangingsinvesteringen verstaan we de noodzakelijke investeringen van een bedrijf die voortkomen uit de vervanging van versleten vaste kapitaalgoederen noodzakelijk...Lees meer