vrijdag 16 januari 2015

Slippagerisico

Slippagerisico

Het slippage risico ontstaat doordat we een positie niet kunnen openen of sluiten tegen de koers de we zouden willen. Dit verschijnsel wordt slippage genoemd,

Vooral in een illiquide markt en heftige bewegende ofwel volatiele markten komen we dit risico tegen.

Het zetten van stops of limietkoersen werkt dan nauwelijks of niet omdat ze vaak al achterhaald zijn voordat ze de beurs bereiken.

Een zogenaamde stoploss order helpt hier ook niet voor. Deze start weliswaar een actie voor een order om een positie te sluiten maar de koers is niet gegarandeerd. En we lopen dan de kans dat de stoploss voor een veel lager bedrag wordt uitgeoefend dan dat de bedoeling was.

Overigens kan slippage ook in ons voordeel uitpakken.
Gebruikte begrippen in slippagerisico


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
illiquide
  ... in feite is illiquide het tegenovergestelde van liquide we spreken van illiquide bij effecten als deze niet gemakkelijk in contanten om...Lees meer
illiquide markt
  ... een illiquide markt is een markt waarin het lastig is om een order snel tegen een goede prijs en...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
slippage
  ... het begrip slippage kent meerdere betekenissen 1 het verschijnsel dat de trades van een papieren tradingsysteem behoorlijk van de werkelijkheid kunnen...Lees meer
stoploss order
  ... een stop loss order ook wel kortweg "een stoploss" is een soort order waarbij men effecten als aandelen en...Lees meer