dinsdag 30 december 2014

deliverable stocks

Deliverable stocksOnder deliverable stocks verstaan we voorraden van een grondstof in een opslag die is goedgekeurd door de grondstoffenbeurs en die gebruikt mogen worden als er bij een termijncontract sprake is van fysieke levering.
Gebruikte begrippen in deliverable stocks


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

fysieke levering
  ... we spreken van fysieke levering in de wereld van de termijncontracten hierbij is fysieke levering vaak vooropgezet omdat bijvoorbeeld een...Lees meer
levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer
stocks
  ... stocks is de gebruikelijke kreet voor aandelen bij beleggers onder elkaar...Lees meer
termijncontract
  ... wat is een termijncontract? onder een termijncontract verstaan we een verhandelbare eenheid met gestandaardiseerde onderliggende hoeveelheid en een vaste looptijd met...Lees meer
voorraden
  ... onder de voorraden zoals we die in de cijfers van een onderneming tegenkomen verstaan we de waarde van alle grondstoffen...Lees meer