donderdag 18 december 2014

Termijndeposito

TermijndepositoOnder een termijndeposito verstaan we gelden die in de vorm van een deposito aan een bank worden toevertrouwd voor een vaste termijn met een vaste rente en een vast bedrag.

Het termijndeposito wordt gezien als één van de veiligste beleggingen en de rente wordt vaak gebruikt in berekeningen waar een "risicoloze belegging" in voorkomt.
Gebruikte begrippen in termijndeposito


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
deposito
  ... op een depositio zetten is het uitzetten van een som geld voor een tevoren afgesproken periode en tegen een afgesproken...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer
vaste rente
  ... de vaste rente is het rentepercentage dat gedurende de gehele looptijd van een lening onveranderlijk zal gelden...Lees meer

Begrippen waar termijndeposito in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

CD
  ... cd is de afkorting van certificate of deposit een certificate of deposit is een door de banken uitgegeven verhandelbaar termijndeposito of...Lees meer
certificate of deposit.
  ... cd is de afkorting van certificate of deposit een certificate of deposit is een door de banken uitgegeven verhandelbaar termijndeposito of...Lees meer