vrijdag 5 december 2014

Stapelgoederen

StapelgoederenStapelgoederen zijn goederen die verhandeld worden in bepaalde minimumhoeveelheden op standaardkwaliteit. We spreken ook wel van commodities.

Doorgaans betreft het bij stapelgoederen grote hoeveelheden tegen een prijs die tot stand komt door vraag en aanbod op de wereldmarkt. Een voorbeeld is : koffie.
Gebruikte begrippen in stapelgoederen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
vraag en aanbod
  ... het prijsmechanisme van vraag en aanbod is de feitelijke grondslag van de westerse economie...Lees meer

Begrippen waar stapelgoederen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

goederenmarkt
  ... de goederenmarkt is de markt waarop internationale aan en verkooptransacties in stapelgoederen die al dan niet op termijn zijn afgesloten...Lees meer