vrijdag 12 december 2014

Melkertbaan

MelkertbaanEen zogenaamde Melkertbaan was eind 20e eeuw een baan genoemd naar ex-minister Melkert die de regeling ontworpen had.

De overheid creëert dan banen voor langdurig werklozen door deze extreem te subsidiëren.

Het op zich correcte doel is dan om mensen werkervaring op te laten doen om hen zodoende meer kans te geven op een 'normale' baan.

Het systeem was niet onomstreden omdat de overheid op deze manier mensen uit hun werk verdreef met deze met belastinggeld gesponsorde banen.

Het gevolg was dat de werkeloosheid niet afnam maar alleen tussen mensen verschoof.

De baan van de één werd het ontslag van de ander. Het project wordt achteraf daardoor als grotendeels mislukt beschouwd.

Ook hier zien we weer dat overheidsbemoeienis in economische processen tot vreemde bijverschijnselen kan leiden.Gebruikte begrippen in melkertbaan


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

ex
  ... de term ex wordt geplaatst voor een aandeel waar de claim of het stock dividend al af is...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer
werkeloosheid
  ... structurele werkloosheid is een vorm van werkloosheid ais gevolg van een tekort aan arbeidsplaatsen...Lees meer