donderdag 11 december 2014

Inductieve logica

Inductieve logicaWe spreken we van inductieve logica als we bij een expertsystem van een speciaal geval naar een algemeen geldende regel redeneren.

Een expertsysteem bevat een grote hoeveelheid regels en conclusies. Op basis van aangeleverde gegevens trekt het conclusies door een vorm van redeneren, waaronder middels inductieve logica. We vinden ze terug in de wereld van de aandelenanalyse. Expertsystems zijn als vrij oud maar de enorme doorbraak die er destijds van werd verwacht is uitgebleven.
Gebruikte begrippen in inductieve logica


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelenanalyse
  ... Met het begrip aandelenanalyse bedoelen we de verzamelnaam van een aantal methoden en technieken...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
expertsystem
  ... een expertsystem bestaat uit software die op basis van regels machinaal leesbaar en verwerkbaar worden opgeslagen in een zogenaamde...Lees meer