vrijdag 12 december 2014

beleidsintensivering

BeleidsintensiveringOnder beleidsintensivering verstaan we sturende acties ten opzicht van de meerjarenbegroting.

Denk bij beleidsintensivering aan zaken als een verhoging van de collectieve uitgaven of lastenverlichting door het verminderen van belastingen en dergelijke.

Gebruikte begrippen in beleidsintensifering


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
collectieve uitgaven
  ... de collectieve uitgaven zijn de de uitgaven van de collectieve sector in grote trekken bestaan ze uit collectieve bestedingen salarissen...Lees meer
lastenverlichting
  ... met de in de politiek zeer geliefde term lastenverlichting bedoelt men het verlagen van de belastingdruk en premies voor huishoudens...Lees meer