maandag 8 december 2014

Upside tasuki Gap

Upside tasuki GapDe Upside tasuki Gap vinden we terug in de candlestickanalyse en dit koerspatroon laat zich als volgt verklaren:

We zien twee dagen met flink stijgende koersen (witte kaarsen) met een gap er tussen.

De daling van de derde dag zorgt voor een daling die de gap tussen binnen de gap tussen eerste en tweede dag terechtkomt.

Dit patroon moet gezien worden als een support voor de opgaande beweging.


Upside tasuki Gap

Het Upside tasuki Gap patroon wordt waarschijnlijk veroorzaakt door winstnemeningen.

Verwacht mag worden dat de trend in de richting van de gap verder gaat.

De algemene betekenis is een bevestiging van de trend.

De verwachte richting korte termijn is opwaarts gericht.

De betrouwbaarheid van Upside tasuki Gap is gemiddeld.

Gebruikte begrippen in upside tasuki gap


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

candlestickanalyse
  ... onder candlestickanalyse verstaan we het gebruik van een candlestickchart voor het maken van voorspellingen over de effectenbeurs...Lees meer
gap
  ... in de bankwereld spreken we van een gap bij het niet op gelijke tijdstippen vervallen van de uitzetting en het...Lees meer
korte termijn
  ... het begrip korte termijn betekent als het over kloktijd gaat 'op de korte duur' waarbij onder kort vaak korter...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
trend
  ... de trend is de lastig te bepalen langere termijn beweging van een aandeel of de markt in zijn geheel...Lees meer