vrijdag 5 december 2014

Stelplicht

StelplichtOnder de stelplicht verstaan we de verplichting van animateurs en marketmakers om altijd met een biedkoers en een laatkoers voor een bepaald aan hen toegewezen fonds te komen.
Gebruikte begrippen in stelplicht


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

biedkoers
  ... de biedkoers is de prijs die voor een effect wordt geboden maar waar geen orders op uitgevoerd zijn...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
laatkoers
  ... de laatkoers is de koers die wordt gevraagd voor een aandeel zonder dat er kooporders tegenover staan de laatkoers is...Lees meer
verplichting
  ... we spreken van een verplichting jegens iemand als deze een juridisch afdwingbaar recht op ons heeft...Lees meer