dinsdag 11 november 2014

Exoneratie

ExoneratieMet een exoneratie wordt een beding in een overeenkomst bedoeld waarmee één van de partijen wordt vrijgesteld van zijn aansprakelijkheid.
Gebruikte begrippen in exoneratie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beding
  ... een beding is een expliciet vastgelegde voorwaarde of bepaling in een overeenkomst...Lees meer