zondag 2 november 2014

Liquidatiewaarde

LiquidatiewaardeOnder de liquidatiewaarde verstaan we de waarde die een goed, bijvoorbeeld een deel van de activa, opbrengt dan wel op zou brengen bij de gedwongen verkoop van de onderneming in verband met de beëindiging van de zakelijke activiteiten.
Gebruikte begrippen in liquidatiewaarde


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

activa
  ... De activa is een soort verzamelnaam voor de bezittingen van een onderneming op een bepaald moment zoals deze in de...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar liquidatiewaarde in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

waarderingsgrondslag
  ... de waarderingsgrondslag is de basis waarop een waardeoordeel wordt uitgesproken zoals bijvoorbeeld de waardering van een balanspost...Lees meer