donderdag 9 oktober 2014

Ondernemingskamer

OndernemingskamerDe Ondernemingskamer is een onderdeel van het Gerechtshof te Amsterdam dat bestaat uit leden van dat gerechtshof en twee personen als deskundige leden die niet tot de rechterlijke macht behoren.

De ondernemingskamer kan onder meer ingeschakeld worden bij geschillen waarbij een ondernemingsraad is betrokken, bij het uitoefenen van het enquêterecht en bij verzoeken tot het aanbrengen van wijzigingen in een jaarrekening.


Gebruikte begrippen in ondernemingskamer


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

gerechtshof
  ... onder het gerechtshof verstaan we een college van juristen dat het hoger beroep van vonnissen van de arrondissementsrechtbanken behandelt...Lees meer
ondernemingsraad
  ... een ondernemingsraad is een orgaan in bedrijven met minimaal 100 werknemers waarin de werkgever en een vertegenwoordiging van de werknemers...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer

Begrippen waar ondernemingskamer in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

loyaliteitsdividend
  ... onder een loyaliteitsdividend verstaan we een speciale vorm van dividend die bedoeld is om trouwe aandeelhouders extra te belonen...Lees meer
enquêterecht
  ... het enquêterecht is het recht van de daartoe bevoegde personen die een bepaald belang in een naamloze vennootschap besloten vennootschap...Lees meer
gerechtshof
  ... onder het gerechtshof verstaan we een college van juristen dat het hoger beroep van vonnissen van de arrondissementsrechtbanken behandelt...Lees meer