vrijdag 10 oktober 2014

Exequatur

ExequaturOnder een exequatur verstaan we een handeling van de president van de arrondissementsrechtbank op grond waarvan een vonnis dat door buitenlandse rechters gewezen is, ten uitvoer kan worden gelegd.

In plaats van een exequatur spreken we ook wel van een executoirverklaring of een fiat executie.
Gebruikte begrippen in exquatur


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

executoirverklaring
  ... onder een exequatur verstaan we een handeling van de president van de arrondissementsrechtbank op grond waarvan een vonnis dat door...Lees meer
exequatur
  ... onder een exequatur verstaan we een handeling van de president van de arrondissementsrechtbank op grond waarvan een vonnis dat door...Lees meer
uitvoer
  ... onder de uitvoer verstaan we het geheel aan goederen en diensten die door ingezetenen aan het buitenland is verkocht...Lees meer