woensdag 17 september 2014

appartementsrecht

AppartementsrechtOnder het begrip appartementsrecht verstaan we het mede-eigendomsrecht in een in losse appartementen gesplitst gebouw. Bij het kopen van een flat wordt in feite een deel van een pand gekocht. Het appartementsrecht is dus het mede eigendomsrecht op het gehele gebouw en de grond die daar bij hoort.

Het recht betekent ook dat u het exclusieve gebruiksrecht heeft op een bepaald deel van het gehele gebouw, namelijk uw appartement of flat en dit geldt ook voor de grond waarop het gebouw staat plus een exclusief gebruiksrecht op bepaalde gemeenschappelijke delen zoals de hal, trappenhuizen, liften en dergelijke.

Vertalingen van appartementsrecht

Engels: condominium

Gebruikte begrippen in appartementsrecht


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
liften
  ... onder liften verstaan we het handelen op de quote van de marketmaker dat wil zeggen het " hitten " van...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer