woensdag 17 september 2014

anti dumping procedure

Anti dumping procedureOnder de anti dumping procedure verstaan we het feit dat de World Trade Organization ofwel WTO verbiedt dat aangesloten landen hun protectie van de eigen producten verscherpen om ongewenste buitenlandse concurrenten buiten de deur te houden.

Een van de uitzonderingen die wordt gemaakt is als er sprake is van dumping door het exporterende land.

De procedure duurt echter heel lang. Ook al wordt het exporterende land achteraf in het gelijk gesteld, dan nog is de schade meestal groot.

De anti-dumping procedures lenen zich dan ook uitstekend voor politieke spelletjes en worden op vrij grote schaal misbruikt. De praktische betekenis is daarmee gering.

Gebruikte begrippen in antidumpingprocedure


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

dumping
  ... onder dumping verstaan we export die plaatsvindt tegen een prijs die beneden de kostprijs ligt er is bij dumping sprake van...Lees meer
lang
  ... lang is een weinig gebruikte vertaling van het engelstalige long indien we spreken van long of een longpositie hebben we...Lees meer
protectie
  ... protectie betekent letterlijk bescherming denk aan het engelse "to protect" als we spreken over protectie dan hebben we het over...Lees meer
trade
  ... een trade is een complete effectentransactie het gaat vaak om opties termijncontracten en andere derivaten we hebben het dus over...Lees meer