zondag 14 september 2014

affirmative obligations

Affirmative obligationsDe zogenaamde affirmative obligations zijn de eisen die gesteld worden aan de marketmakers op de NASDAQ.

Denk hierbij aan zaken als het onderhouden van een markt voor zowel kooptransacties als verkooptransacties, het stellen van biedprijzen en laatprijzen, deel nemen aan het Small Order Execution System en het verstrekken van koers en volume gegevens voor elke uitgevoerde transactie binnen 90 seconden nadat deze is uitgevoerd.

Gebruikte begrippen in affirmative obligations


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer