maandag 15 september 2014

Advance-Decline Net Difference

Advance-Decline Net DifferenceDe zogenaamde Advance-Decline Net Difference ofwel het verschil tussen de gestegen en gedaalde fondsen is een andere techniek die door technische analisten gebruikt wordt om de kracht van de markt als geheel te bepalen.

Voor de berekeningen kunnen zowel dagkoersen als weekkoersen worden gebruikt. Dagelijks of wekelijks wordt het verschil tussen het aantal stijgers en het aantal dalers genomen en dit wordt bij een lopend totaal opgeteld. Hierover wordt een 10daags voorschrijdend gemiddelde genomen om een al te wilde bewegingen te voorkomen.

Gebruikte begrippen in advance decline net difference


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

dagkoersen
  ... onder dagkoersen verstaan we de koersen zoals die aan het einde van de dag bekend zijn...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
lopend totaal
  ... we spreken van een lopend totaal als we een waarde die bijvoorbeeld dagelijks wordt berekend optellen bij de waarde...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
weekkoersen
  ... weekkoersen zijn afgeleid van dagkoersen het principe waarop deze berekend worden komt wel een beetje overeen...Lees meer