zaterdag 6 september 2014

Aanvangsrendement

AanvangsrendementHet aanvangsrendement is het rendement dat een belegger denkt te gaan behalen op het moment dat hij een positie in een fonds opent.

Zeker als er veel van het fonds wordt verwacht mag dit aanvangsrendement aanmerkelijk lager zijn dan het rendement op andere beleggingen.

Het aanvangsrendement mag vooral bij specifieke groeiaandelen in een nog niet uitgegroeide markt zoals technologiefondsen met nog erg veel onbekende factoren vaak ver onder de kapitaalmarktrente liggen. De belegger gaat ervan uit dat hij dit lage rendement terugverdient als het aandeel eenmaal door het grote publiek ontdekt is.

Gebruikte begrippen in aanvangsrendement


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
kapitaalmarktrente
  ... de kapitaalmarktrente wordt ook wel de lange rente genoemd en is zoals de naam al zegt het rentepercentage dat gebruikt...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
technologiefondsen
  ... onder technologiefondsen verstaan we de aandelen van beursondernemingen die hightech producten vervaardigen...Lees meer