woensdag 17 september 2014

anti-trustwetgeving

Anti-trustwetgevingDe Amerikaanse anti-trustwetgeving, die mededinging poogt te reguleren geving steunt op de Sherman Act van 1890, de Clayton-act van 1914, de Federal Trade Commission (FTC) Act van 1914 en de Celler-Kefauver Antimerger Act van 1950.

Door de anti-trustwetgeving is elke vorm van marktgedrag dat schadelijk voor andere partijen zou kunnen zijn verboden. Voorbeelden daarvan zijn het afsluiten van een kartel, verticale prijsbinding en prijsdumping.

Gebruikte begrippen in antitrustwetgeving


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

federal trade commission
  ... onder de federal trade commission verstaan we een amerikaanse overheidsinstantie die de taak heeft om te waken over...Lees meer
kartel
  ... onder een kartel of mededingingsregeling verstaan we een overeenkomst tussen twee of meer op zich zelfstandige ondernemingen die gezamelijk de...Lees meer
marktgedrag
  ... onder het marktgedrag verstaan we de manier waarop bedrijven met die markt maar ook onderling met elkaar omgaan...Lees meer
trade
  ... een trade is een complete effectentransactie het gaat vaak om opties termijncontracten en andere derivaten we hebben het dus over...Lees meer
verticale prijsbinding
  ... we spreken van een verticale prijsbinding in de situatie waarbij een producent aan de winkelier voorschrijft tegen welke prijs...Lees meer