woensdag 13 augustus 2014

kapitaalstructuur

KapitaalstructuurOnder kapitaalstructuur verstaan we de manier waarop een bedrijf haar vermogen heeft samengesteld. Ook de omvang van de verschillende posten spelen bij deze kapitaalstructuur een rol.

We vinden de onderdelen van het vermogen aan de debetkant van de balans. Aan de creditzijde vinden we het eigen vermogen terug.
Gebruikte begrippen in kapitaalstructuur


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer

Begrippen waar kapitaalstructuur in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

financiële instelling
  ... een financiële instelling is een instelling waavan de activa en de passiva voornamelijk bestaan uit geld en vorderinge en...Lees meer
herkapitalisatie
  ... onder herkapitalisatie verstaan we de wijziging van de kapitaalstructuur van een onderneming door omzetting van reserves in aandelenkapitaal door uitgifte...Lees meer
financiële instelling
  ... een financiële instelling is een instelling waarvan de activa en de passiva voornamelijk bestaan uit geld en vorderingen...Lees meer