woensdag 13 augustus 2014

kapitaalproductiviteit

Kapitaalproductiviteit

De kapitaalproductiviteit is de productie per eenheid kapitaal per tijdseenheid. Als berekening kan men het nationaal inkomen delen door de waarde van de kapitaalgoederenvoorraad.

De omgekeerde waarde (= reciproke waarde) is de kapitaalcoëfficiënt.Gebruikte begrippen in kapitaalproductiviteit


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar kapitaalproductiviteit in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

kapitaal productiviteit
  ... onder de kapitaalproductiviteit verstaan we de omvang van de productie per eenheid kapitaalgoed we spreken dan ook wel van de...Lees meer