maandag 11 augustus 2014

Joint venture

Joint venture


Een Joint venture is de Engelse benaming voor een gezamenlijke onderneming tussen twee of meer juridisch volledig los van elkaar staande bedrijven. Een joint venture wordt dan -vaak tijdelijk- opgericht voor het realiseren van een bepaald doel dat elk bedrijf op zichzelf lastiger zou kunnen realiseren, bijvoorbeeld het ontwikkelen van een bepaald product of een gezamenlijke promotie van een product.

De joint venture is juridisch gezien geen rechtspersoon en alle deelnemende partijen staan dus juridisch en fiscaal volledig los van elkaar. Een joint venture wordt ook niet met een handelsnaam bij de kamer van koophandel en fabrieken in het handelsregister ingeschreven.Gebruikte begrippen in joint venture


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

handelsnaam
  ... de handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven en die ingeval van een eenmanszaak kan afwijken van de...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
rechtspersoon
  ... een onderneming of organisatie is een rechtspersoon wanneer deze wettelijk gezien zelfstandig schulden en bezittingen heeft en dus een eigen...Lees meer