zaterdag 17 mei 2014

Remissierecht

RemissierechtHet remissierecht is een recht van de pachter ingevolge de pachtwet op vermindering van de pachtprijs over een pachtperiode.

Dit kan alleen indien door buitengewone omstandigheden de opbrengst in die periode aanzienlijk minder is geweest dan was te verwachten op het moment van het aangaan van de pachtovereenkomst.

Ook is het remissierecht van toepassing indien de pachter door omstandigheden tijdelijk het genot van het gepachte geheel of ten dele heeft moeten missen.

Gebruikte begrippen in remissierecht


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer