zaterdag 5 april 2014

ArmoedeHet begrip Armoede is lastig te omschrijven.

Meestal wordt armoede gelijk gesteld aan een te laag inkomen.

Maar het is dan is duidelijk dat dit begrip van land tot land moet verschillen door de verschillen in levensstandaard en daarmee de verschillen in prijzen.

Een salaris waarmee het in Nederland tot de pure armoede wordt gerekend kan in een derde wereld land een vermogen zijn.

In Nederland besteden met name het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) aandacht aan de methoden om de omvang van de armoede in Nederland in kaart te brengen.

Jaarlijks verschijnt er ook een zogenaamde armoedemonitor die een zo volledig en actueel mogelijk beeld van armoede in ons land schetst.

Gebruikte begrippen in armoede


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

derde wereld
  ... de derde wereld is een verzamelnaam voor de zogenaamde ontwikkelingslanden de term eerste wereld duidt op de industrielanden ondermeer...Lees meer
levensstandaard
  ... de levensstandaard geeft de omstandigheden weer waaronder iemand leeft of gedwongen is te leven een manier om de levensstandaard te bekijken...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer

Begrippen waar armoede in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

armoedegrens
  ... onder de zogenaamde armoedegrens verstaan we een inkomensniveau waar beneden een individu of een huishouden als levend in armoede dat...Lees meer