dinsdag 22 april 2014

xygrafiek

XYgrafiekBij een zogenaamde XY-grafiek is er sprake van een grafiek waarbij er een "punt" wordt gezet op het snijpunt van de X en de Y waarde. Soms worden deze punten met een lijn verbonden maar vaak wordt dit dusdanig chaotisch dat hier geen sprake van is.

Hierbij worden er dus geen datumnoteringen of iets dergelijks voor de x-as gebruikt, zoals gebruikelijk is.

De prijs-volume-grafiek is een voorbeeld van de toepassing in de technische analyse van een dergelijke grafiek, waarbij overigens wel een lijn door de punten wordt getrokken.


xy-grafiek


prijs-volume-chart


Gebruikte begrippen in xy grafiek


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

analyse
  ... De term analyse komen we in de beleggingswereld vaak tegen. Afhankelijk van de context kan het begrip verschillende betekenissen hebben...Lees meer
grafiek
  ... een grafiek is een manier om een reeks getallen zoals koersen visueel weer te geven...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
technische analyse
  ... technische analyse is omstreden volgens vele "echte beleggers" zoals ze zichzelf voor in beleggingsclubs graag noemen is technische analyse een...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer