woensdag 23 april 2014

Underwritingsparticipatie

UnderwritingsparticipatieEen underwritingsparticipatie is een deel van een overgenomen emissie

Deze wordt uitgedrukt in een bepaald percentage van het bedrag van de emissie

Dit percentage wordt aan een underwriter wordt aangeboden en hij loopt hiervoor het plaatsingsrisico loopt De verdeling is dan als volgt:

– een major underwriter: tenminste 0,5%
– een minor underwriter: tenminste 0,25% en ten hoogste 0,5%;
– de managing underwriters: het resterende bedrag van de emissie na vermindering met de participaties van de major en minor underwriters.

De managing underwriters regelen daarna onderling de tussen hen geldende verdeling.
Gebruikte begrippen in underwritingsparticipatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
major underwriter
  ... een major underwriter is een underwriter die voor tenminste 0 5% van de lening participeert...Lees meer
minor underwriter
  ... een minor underwriter is een underwriter die voor tenminste 0 25% en maximaal 0 5% van de overgenomen lening...Lees meer
plaatsingsrisico
  ... het plaatsingsrisico is het risico voor de banken bij een overgenomen emissie dat niet alle overgenomen stukken worden geplaatst...Lees meer
underwriter
  ... een underwriter wordt ook vaak ook managing underwriter genoemd...Lees meer