zaterdag 5 april 2014

Alphafactor

AlphafactorDe zogenaamde alphafactor wordt gebruikt in de leer van de moderne portefeuille theorie en die voor een bepaald aandeel een indicator is van de extra opbrengst.

Deze extra opbrengst staat los van de rendementen die door bewegingen van de beurs als geheel worden gemaakt.

De waarde van de alphafactor is positief of negatief en stelt beleggers in staat de ondergewaardeerde en overgewaardeerde aandelen te onderkennen.

Zoals vrijwel elke theorie in de beleggerswereld is ook de theorie rond de alphafactor omstreden.

Gebruikte begrippen in alphafactor


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer
moderne portefeuille theorie
  ... de zogenaamde moderne portefeuille theorie is een in de jaren vijftig ontwikkelde theorie over de spreiding van beleggingsrisico's...Lees meer
portefeuille
  ... een portefeuille of effectenportefeuille is een collectie effecten zoals aandelen obligaties en dergelijke waardepapieren die in het algemeen op...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar alphafactor in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

alpha
  ... Onder de alpha of de alphafactor van een fonds of een beleggingsfonds verstaan we de meerwaarde boven een bepaalde risicoloze...Lees meer
alphafactoring
  ... Onder alphafactoring verstaan we het gebruik van de alphafactor die we terugvinden bij de leer van de zogenaamde moderne portefeuille...Lees meer