vrijdag 28 maart 2014

Asset Swap

Asset SwapEen Asset Swap is een interest rate swap of currency swap die gekoppeld is aan een bepaalde onderliggende waarde (ofwel asset)

Gebruikte begrippen in asset swap


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

asset
  ... met een asset of vermogensobject wordt een object bedoeld dat een deel van een vermogen vertegenwoordigt dit kan zowel een...Lees meer
interest
  ... interest is de vergoeding die iemand ontvangt voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
swap
  ... een swap is het uitruilen van een opbrengst van een bepaalde som geld deze som geld de hoofdsom ofwel in...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer