vrijdag 14 maart 2014

R-kwadraat

R-kwadraatOnder de R-kwadraat verstaan we het gedeelte in het rendement van een aandeel of beleggingfonds dat verklaard kan worden door bewegingen in zijn benchmark of index.

Een R-kwadraat van 100 geeft aan dat alle bewegingen in de index exact gevolgd worden door bewegingen in het rendement van het fonds.

Als een fonds alleen in aandelen belegt die in de index zitten, en in de juiste verhouding overeenkomstig die index dan zal het meestal een R-kwadraat van rond de 100 hebben.

Als een R-kwadraat omgekeerd laag is, betekent dit dat slechts een klein gedeelte van het rendement van een fonds wordt verklaard door de index.

Gebruikte begrippen in R-kwadraat


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
benchmark
  ... Onder een benchmark verstaan we een bepaalde maatstaf een financi ële meetlat of een bepaald ijkpunt waarmee het resultaat van...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
r kwadraat
  ... onder de r kwadraat verstaan we het gedeelte in het rendement van een aandeel of beleggingfonds dat verklaard kan...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
zitten
  ... het begrip zitten in de effectenwereld wordt gebruikt in de zin van "blijven zitten op een aandeel " of "blijven...Lees meer