donderdag 13 maart 2014

Intrekken van aandelen

Intrekken van aandelen

Onder het Intrekken van aandelen verstaan we het feit dat een vennootschap het geplaatst kapitaal in aandelen kan verminderen door aandelen weer in te trekken.

Het dienen dan wel volgestorte aandelen te zijn wil het intrekken van aandelen mogelijk zijn.

Ook zijn hier wettelijke regels voor, zoals een minimum kapitaal waar niet onder gezakt mag worden.
De manier waarop dit intrekken van aandelen plaats moet vinden is niet wettelijk voorgeschreven.

Als het geplaatste kapitaal in de statuten van de vennootschap voorkomt, dan is een wijziging van die statuten noodzakelijk

Vertalingen Intrekken van aandelen

Engels: cancellation of share

Gebruikte begrippen in intrekken van aandelen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
cancellation
  ... cancellation is de engelse term voor stornering als bijvoorbeeld een effectenhandelaar meer aandelen heeft gekocht dan hem was opgedragen zal...Lees meer
geplaatst kapitaal
  ... het zogenaamde geplaatst kapitaal is het gedeelte van het maatschappelijk kapitaal waarvoor de vennootschap aandelen heeft uitgegeven...Lees meer
intrekken
  ... we spreken bij aandelen van intrekken wanneer we deze uit de circulatie nemen dit kan bijvoorbeeld door de aandelen weer in...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
statuten
  ... in de statuten staan de voorwaarden waaraan desbetreffende instelling vennootschap dient te voldoen zo is er de identiteit de organisatie en...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer
volgestorte aandelen
  ... volgestorte aandelen zijn aandelen die door een vennootschap zijn uitgegeven en waarbij de nominale waarde van de aandelen volledig is betaald...Lees meer