zaterdag 15 maart 2014

Hedonische inflatieberekening

Hedonische inflatieberekeningOnder Hedonische inflatieberekening verstaan we een techniek die ontwikkeld is door het Europees Hedonic Center, om inflatie te berekenen waarbij rekening wordt gehouden met de toename van de kwaliteit van producten.

Een auto of computer van nu kan veel meer dan een exemplaar van enkele jaren geleden en deze toename mag dus prijsopdrijvend werken zonder dat dit direct tot inflatie leidt.


Gebruikte begrippen in hedonische inflatieberekening


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer