zaterdag 15 maart 2014

fiscaal rendement op obligaties

Fiscaal rendement op obligatiesMet de term fiscaal netto rendement op obligaties wordt het couponrendement minus de verschuldigde belasting daarover plus de uitlotingswinst of minus het uitlotingsverlies, bedoeld

Gebruikte begrippen in fiscaal rendement op obligaties


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
couponrendement
  ... het couponrendement is de verhouding tussen het rentepercentage over het nominale bedrag van de obligatie en de beurskoers...Lees meer
fiscaal netto rendement
  ... het fiscaal netto rendement is het effectief rendement van een obligatie na aftrek van de verschuldigde inkomstenbelasting over...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
uitlotingsverlies
  ... het uitlotingsverlies is het verlies dat bij de uitloting van een obligatie wordt geleden obligaties worden vrijwel altijd in coupures van...Lees meer
uitlotingswinst
  ... onder uitlotingswinst verstaan we de winst die bij de uitloting van een obligatie wordt gemaakt obligaties worden vrijwel altijd in...Lees meer