dinsdag 11 maart 2014

fictief rendement

Fictief rendementOnder het fictief rendement verstaan we het sinds 1 januari 1970 ingevoerde fictief inkomensbestanddeel voor aandeelhouders of participanten van buitenlandse beleggingsinstellingen.

Het betreft beleggingsinstellingen die met het oog op het behalen van een onbelaste waardestijging van de aandelen of participaties hun inkomsten en winsten niet tussentijds uitkeren.

Omdat de fiscus toch een deel wenst te ontvangen wordt er een fictief percentage gerekend.
Gebruikte begrippen in fictief rendement


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
fiscus
  ... met de term fiscus wordt de belastingdienst of kortweg "de belastingen" genoemd bedoeld de fiscus is de overheidsdienst die zich met...Lees meer
participanten
  ... de participanten van een onderneming zijn de ondernemingsleiding de werknemers de aandeelhouders de banken de leveranciers de afnemers en de...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer

Begrippen waar fictief rendement in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

vermogensredementsheffing
  ... vermogensredementsheffing is een heffing op vermogensinkomens rente pacht huur en winst...Lees meer
vermogensrendementsheffing
  ... onder de vermogensrendementsheffing verstaan we de belasting over het al dan niet fictief rendement op iemands vermogen...Lees meer