maandag 24 maart 2014

Rentespectrum

RentespectrumHet zogenaamde rentespectrum is het geheel van met elkaar samenhangende rentevoeten waarvan de hoogte afhankelijk is van de omvang van de vraag en aanbod van kapitaal , de verwachtingen met betrekking tot de rente , de looptijden van nieuwe en uitstaande leningen , de risico's met betrekking tot uitstaande vorderingen en de formele liquiditeit.
Gebruikte begrippen in rentespectrum


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
liquiditeit
  ... bedrijfseconomisch de mate waarin een onderneming op korte termijn aan de vervallen of opeisbare verplichtingen kan voldoen dus de mate...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
verwachtingen
  ... verwachtingen op elk gebied spelen een grote rol in de economische en financiële wereld en kunnen vaak van grote betekenis...Lees meer
vraag en aanbod
  ... het prijsmechanisme van vraag en aanbod is de feitelijke grondslag van de westerse economie...Lees meer