vrijdag 28 maart 2014

Ichimoku chart

Ichimoku chart



De ichimoku chart of voluit "Ichimoku Kinko Hyo" is een verzameling lijnen in een gewone lijngrafiek.

Deze lijnen zijn:

de standardline: deze wordt berekend uit het gemiddelde van de hoogste hoog en de laagste laag over de afgelopen 26 dagen

De turning line: wordt berekend uit het gemiddelde van de hoogste hoog en de laagste laag over de afgelopen 9 dagen.

Signalen worden gegeven bij de snijpunten van deze twee lijnen.

In dat opzicht is de ichimoku chart goed te vergelijken met het werken met 2 voortschrijdende gemiddelden.



In de grafiek zien we bovenin de koers, en onder in de blauwe turning line en de groene standardline.

De blokken in de koersgrafiek geven de goede (groene) signalen en de foute (rode) signalen aan.

We zien heel duidelijk dat de ichimoku chart  techniek alleen werkt in een markt met een duidelijke trend.

Is die niet aanwezig dan geeft de techniek het ene foute signaal na het andere.

De techniek is niet eenvoudig aan te leren en is niet erg intuïtief. Toch heeft de ichimoku chart met name in Japan een flinke schare aanhangers. De naam betekent zoiets als "grafiek die in balans en in één oogopslag te overzien is".




Gebruikte begrippen in ichimokuchart


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
chart
  ... een koersgrafiek of kortweg grafiek is een grafische weergave van de koersontwikkeling van een effect of index in de loop...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
grafiek
  ... een grafiek is een manier om een reeks getallen zoals koersen visueel weer te geven...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
koersgrafiek
  ... een koersgrafiek of kortweg grafiek is een grafische weergave van de koersontwikkeling van een effect of index in de loop...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer