maandag 24 maart 2014

Heruitgifte

HeruitgifteOnder de heruitgifte van aandelen verstaan we het wederom aanbieden van aandelen aan het publiek die eerder waren uitgegeven maar die tijdelijk binnen het concern zelf waren ondergebracht.
Gebruikte begrippen in heruitgifte


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
concern
  ... onder een concern verstaan we een uitgebreid samenwerkingsverband tussen naar de rechtsvorm juridisch zelfstandige ondernemingen in het algemeen gerangschikt als...Lees meer

Begrippen waar heruitgifte in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

secundaire emissie
  ... een secundaire emissie is de heruitgifte van effecten uit het bezit van een grote aandeelhouder of belegger...Lees meer