zaterdag 22 maart 2014

abnormaal rendement

abnormaal rendementHet zogenaamde abnormaal rendement is het gedeelte van het rendement dat niet toe te schrijven valt aan het rendement uit de bewegingen van een markt of een sector als geheel.

Als een fonds bijvoorbeeld 20% maakt en de markt als geheel 15 % dan is er sprake van 5% abnormaal rendement

Gebruikte begrippen in abnormaal rendement


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
sector
  ... we spreken van een sector op de beurs bij een groep bedrijven die in dezelfde...Lees meer