woensdag 12 maart 2014

Balans

BalansOnder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van een bepaalde periode, (meestal een jaar) opgemaakt om de vermogenstoestand van een onderneming op een bepaald moment, bijvoorbeeld per 31 dec, vast te stellen.Een balans ziet er schematisch als volgt uit als op bovenstaande afbeelding.

Aan de debetzijde van de balans zien we over welke groepen van kapitaalgoederen (we spreken hierbij van de activa) het bedrijfsvermogen is verdeeld.

Aan de creditzijde vindern we de bronnen terug waaruit dat vermogen werd verkregen.

Vertalingen van balans

Engels:  balance sheet / balance
Duits:   Bilanz
Frans:   bilan