woensdag 12 maart 2014

anti-overval constructie

Anti-overval constructieOnder een anti-overval constructie verstaan we een clausule in de statuten van een naamloze vennootschap , waardoor deze bevoegd is prioriteitsaandelen of niet volgestorte preferente aandelen bij bevriende relaties te plaatsen.

Anti-overval constructie met administratiekantoor

Ook worden er wel via een administratiekantoor certificaten van aandelen uitgegeven met het doel om de (niet gewenste) invloed van derden te beperken.

Zo wordt met een anti-overval constructie voorkomen dat deze derden door het kopen van grote pakketten aandelen een te groot stempel op het beleid van de vennootschap kunnen gaan drukken.

Vertalingen van anti-overval constructie

Engels: anti-surprise attack construction

Gebruikte begrippen in anti overval constructie


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
administratiekantoor
  ... Onder de zogenaamde administratieve organisatie verstaan we het geheel van regels procedures en andere maatregelen om de administratie van...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
naamloze vennootschap
  ... de naamloze vennootschap is een bij notariële akte opgerichte vennootschap met rechtspersoonlijkheid waarbij de aandelen niet op naam...Lees meer
statuten
  ... in de statuten staan de voorwaarden waaraan desbetreffende instelling vennootschap dient te voldoen zo is er de identiteit de organisatie en...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer